Home Tin trong nước Từ năm 2030, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên...

Từ năm 2030, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại

Tại hội nghị Đảng bộ quân đội lần thứ 11, Chủ tịch nước – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Bộ quốc phòng thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ từ nay cho đến năm 2030 để xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại và từ 2030 bắt đầu xây dựng quân đội theo hướng tinh nhuệ, hiện đại.

Hiện nay, quân đội đã tổ chức tái cấu trúc, giảm quân số ở các đơn vị từ chiến lược đến chiến thuật, thành lập thêm một số lực lượng mới mà không tăng quân số. Đây là các bước đi để xây dựng quân đội tinh – gọn – mạnh theo đúng sự chỉ đạo của Đảng.

Bên cạnh việc mua sắm nhiều loại vũ khí, khí tài mới thì công tác huấn luyện cũng được chú trọng. Các đại biểu cho rằng cần đưa các loại vũ khí hiện đại vào huấn luyện và xây dựng các tình huống chiến đấu sát thực tế của cuộc chiến tranh công nghệ cao để bộ đội dần thích nghi.

Most Popular