Tags Xử lý hành chính

Tag: xử lý hành chính

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hành chính hơn 60 nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 4/1/2021, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hành chính hơn 60 nghìn tỷ đồng, trong đó tăng thu...

Most Read