Tags WW2

Tag: WW2

Phù thủy đêm Stalin – khắc tinh của Hitler (Phần 2)

Phù thủy bóng đêm trên những chiếc PO-2Trung đoàn Không quân 588 là nơi bắt nguồn của danh xưng "Phù thủy bóng đêm" (thuật...

Phù thủy đêm Stalin – khắc tinh của Hitler (Phần 1)

Đức Quốc Xã mở chiến dịch Barbarossa, xâm lược Liên Xô ngày 22/6/1941. Không quân Liên Xô bị tập kích bất ngờ ngay trên...

Most Read