Tags Việc làm

Tag: việc làm

31,8 triệu người chịu ảnh hưởng tiêu cực về việc làm do dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9 năm nay, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh...

Most Read