Tags Vật thể

Tag: Vật thể

Kính bảo hộ mới của quân đội Mỹ cho phép binh lính nhìn xuyên vật thể

Lục quân Mỹ đang phát triển kính bảo hộ có tên Integrated Visual Augmentation System (IVAS), tạm hiểu là một chiếc kính bảo vệ...

Most Read