Tags Út Trọc

Tag: Út Trọc

Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo tấn công vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT

Sau khi mua được quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí...

Nhiều lãnh đạo cấp bộ liên quan sai phạm tại cao tốc Trung Lương

Thứ trưởng Giao thông, hai Thứ trưởng Tài chính, bị cho là ký nhiều văn bản sai quy định trong quá trình Út "Trọc"...

Most Read