Tags Trinh sát

Tag: Trinh sát

Đại đội trinh sát ‘mình đồng da sắt’ trên thao trường

Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông) 'mình đồng...

Most Read