Tags Tổng cục thống kê

Tag: tổng cục thống kê

31,8 triệu người chịu ảnh hưởng tiêu cực về việc làm do dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9 năm nay, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh...

Trong 3 quý năm 2020 số vụ tai nạn giao thông giảm 18,3%.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 25-9, công bố báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn giao thông...

Most Read