Tags Tiến thẳng lên hiện đại

Tag: tiến thẳng lên hiện đại

Từ năm 2030, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại

Tại hội nghị Đảng bộ quân đội lần thứ 11, Chủ tịch nước - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Bộ...

Most Read