Tags Thứ trưởng

Tag: Thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ Y tế: ‘Tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp’

Kiểm tra tại Khánh Hòa, tỉnh đầu tiên có dịch Covid-19 ở nước ta, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh...

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Võ Minh Lương giữ chức Thứ trưởng...

Most Read