Tags Thời bình

Tag: Thời bình

Bộ đội thời bình

Cách đây không lâu, tôi đọc được bài báo "Lương quân đội, công an cao hơn mặt bằng chung xã hội". Tuần vừa rồi,...

Most Read