Tags Thần kinh

Tag: Thần kinh

Lính tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông gặp ‘vấn đề thần kinh’

Các chuyên gia quân y cho biết 20% binh sĩ tàu ngầm Trung Quốc nhận nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông gặp vấn...

Most Read