Tags Tây Nguyên

Tag: Tây Nguyên

Áp thấp nhiệt đới gây mưa rất to ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp ới không khí lạnh, sẽ gây mưa to đến...

Most Read