Tags Sa thải

Tag: sa thải

Trung tá thuỷ quân lục chiến Mỹ mất chức vì vụ chìm xe lội nước

"Trung tướng Karsten Heckl, chỉ huy Lực lượng Viễn Chinh số 1 Thủy quân lục chiến Mỹ, đã quyết định cách chức chỉ huy...

Most Read