Tags Rocket

Tag: Rocket

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Iraq bị tấn công bằng rocket

Một vài tiếng nổ lớn đã phát ra sau âm thanh phóng dồn dập và đèn đỏ sáng rực bầu trời, điều này cho...

Căn cứ Mỹ tại Iraq hứng rocket

Nhóm dân quân thân Iran phóng 6 rocket vào căn cứ không quân Iraq có lực lượng Mỹ đồn trú, song không gây thương...

Most Read