Tags Quốc hội Mỹ

Tag: Quốc hội Mỹ

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời

Ngày 30/9, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do...

Most Read