Tags Polpot

Tag: Polpot

Bị quân thiện chiến Polpot đánh úp và màn đáp trả của quân tình nguyện Việt Nam mới làm quen với chiến trận

Anh Tiến thét lớn: Thảo! Giật ĐH10 đi! Tụi nó ở đó...! Nắm đầu dây mìn, tôi kéo mạnh. Mặt đất chấn động lớn,...

Most Read