Tags Phòng hóa

Tag: Phòng hóa

Bộ đội phòng hóa Việt Nam luyện tập tiêu tẩy vũ khí

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học, Bộ tham mưu Quân khu 9 vừa tiến hành buổi thực hành tiêu tẩy vũ khí, trang...

Most Read