Tags Phẩm chất

Tag: Phẩm chất

Sáng mãi phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn thăm hỏi, động viên chiến sĩ nhập ngũ năm 2020. Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, sinh năm 1974, Ủy viên...

Most Read