Tags Những linh hồn phiêu bạt

Tag: những linh hồn phiêu bạt

Lính Mỹ dọa ma bộ đội Việt Nam và cái kết

https://www.youtube.com/watch?v=A6OXPDQXOZ4 "Những linh hồn phiêu bạt" là một chiến dịch tâm lý chiến mà Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam đầu những năm 70....

Most Read