Tags Nhân sự

Tag: Nhân sự

Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự khoá XIII

(ĐCSVN) – Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ...

Most Read