Tags Nhà nghỉ

Tag: Nhà nghỉ

Phong tỏa một nhà nghỉ vì cho người Trung Quốc lưu trú trái phép giữa dịch COVID -19

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi lưu trú tại một nhà nghỉ, hai người Trung Quốc được lấy mẫu xét nghiệm, đồng...

Most Read