Tags Nguyễn Thị Kim Ngân

Tag: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Liên bang Nga Vnukov đến chào từ biệt

Đại sứ Konstantin Vnukov cho rằng Việt Nam hiện là hình mẫu cho các quốc gia khác trong công tác phòng, chống đại dịch...

Most Read