Tags Máy bay ném bom

Tag: Máy bay ném bom

“Quái thú thép” và lịch sử thăng trầm thời Chiến tranh Lạnh

Lịch sử thế giới đã có bước chuyển mạnh mẽ vào tháng 8-1945, khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản....

Most Read