Tags Loài ngoại lai

Tag: Loài ngoại lai

Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Cán bộ Trạm thú y huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) kiểm tra tình hình dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Nậm...

Most Read