Tags Lãnh đạo

Tag: Lãnh đạo

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội

Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn văn kiện Đại hội XIII sẽ là một tài liệu gốc mang tính “mở đường," Đảng đề...

Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Trung ương 14

Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại...

Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nữ Thống đốc

Ngày 12/11, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ...

Most Read