Tags Kiều hối

Tag: Kiều hối

Kiều hối năm 2020 ước đạt gần 15,7 tỷ USD

Thông tin từ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đến nay cộng đồng người Việt ở nước...

Most Read