Tags Kiểm ngư

Tag: Kiểm ngư

Nghề biển…

Khi bão hay áp thấp nhiệt đới hình thành, thường sẽ xuất hiện nhiều cá đi theo đàn. Phần sẽ tìm chỗ trốn, phần bị...

Tàu Kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá bị nạn với 14 thuyền viên

Quân chủng Hải quân cho biết, vào lúc 0 giờ ngày 29/10, Sở Chỉ huy phía trước đặt tại Vùng 4 Hải quân đã...

Most Read