Tags Hộ khẩu

Tag: Hộ khẩu

Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Bộ Công an đã đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú là đăng ký qua...

Most Read