Tags Hội nghị Trung ương 14

Tag: Hội nghị Trung ương 14

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII...

Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Trung ương 14

Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại...

Most Read