Tags Giới thiệu

Tag: Giới thiệu

1161 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 1.084 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 77 người...

Most Read