Tags Gaiil

Tag: Gaiil

Bên trong nhà máy sản xuất 25.000 khẩu Galil một năm của Việt Nam

Bên trong nhà máy Z111, nơi đang sản xuất các loại súng bộ binh cho Quân đội nhân dân Việt Nam.Trong video có thể...

Most Read