Tags Dữ liệu

Tag: Dữ liệu

Apple kề lưỡi dao vào cổ Facebook

Trong vài tháng tới, người dùng iPhone sẽ được quyền chọn cho phép ứng dụng Facebook thu thập dữ liệu hay không. Nếu người...

Most Read