Tags Dự thảo

Tag: Dự thảo

Chất vấn và thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Còn phiên...

Most Read