Tags Đối diện

Tag: Đối diện

Đối diện tháng 11: Ngăn chặn luận điệu xuyên tạc về đất nước (20h10, VTV1)

Chương trình Đối diện tháng 11 sẽ nhận diện và làm rõ những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân,...

Most Read