Tags Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tag: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Giờ phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo lời kể từ bác sĩ riêng của người

Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sỹ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1992 - người trực tiếp điều trị, chăm...

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: “Bọn đế quốc là những học trò rất kém”

Một đoạn trong bài diễn thuyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đông đảo lãnh đạo nhà nước, quân đội và nhân dân...

Most Read