Tags Đại sứ

Tag: Đại sứ

Đại sứ EU : Ở Việt Nam trong thời dịch là một may mắn ‘xa xỉ’

Đại sứ EU Giorgio Aliberti nói ông may mắn khi ở Việt Nam trong thời điểm Covid-19 hoành hành do việc khống chế đại...

Most Read