Tags Đại hội

Tag: Đại hội

Văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân

Chiều 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Các đại biểu thảo luận tại đoàn...

Đại hội XIII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sáng 26/1, Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp...

Lên tầm cao mới: Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trang mạng Infox.ru của Nga ngày 28-12 đã đăng bài viết với...

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

(Chinhphu.vn) - Đại hội kêu gọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm...

Most Read