Tags Cơ quan Tư Pháp

Tag: Cơ quan Tư Pháp

Bà Amy Coney Barrett chính thức được đề cử làm Thẩm phán Tối cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo bổ nhiệm Thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Amy Coney Barrett...

Most Read