Tags Chính quy

Tag: Chính quy

Khi Công an chính quy về làng

Phú Thọ là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành sớm việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an...

Most Read