Tags Chính phủ

Tag: Chính phủ

Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6,5%

Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”,...

Thủ tướng: ‘Chính phủ phục vụ dân chứ không phải quản lý đơn thuần’

"Chính phủ trong nhiệm kỳ này phục vụ nhân dân, hướng về nhân dân, hướng về sự phát triển chứ không phải Chính phủ...

Most Read