Tags Chỉ huy

Tag: Chỉ huy

Sau Nhà Trắng đến lượt loạt chỉ huy quân đội Mỹ cách ly vì Covid-19

Gần như toàn bộ chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ đều phải cách ly vì tham gia nhiều cuộc họp cùng đô...

Most Read