Tags Bộ đội

Tag: Bộ đội

Bộ đội phòng hóa Việt Nam luyện tập tiêu tẩy vũ khí

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học, Bộ tham mưu Quân khu 9 vừa tiến hành buổi thực hành tiêu tẩy vũ khí, trang...

Hơn 100 bộ đội nắn dòng sông Rào Trăng tìm người mất tích

Bốn xe múc cùng hơn 100 bộ đội vận chuyển rọ đá để đắp đập nắn dòng sông Rào Trăng, tìm kiếm 12 công...

Họ không là ông bụt, cô tiên và không xuất hiện trên Facebook bao giờ

Có những cô tiên, ông bụt xuất hiện lúc thiên tai bão lũ, được ca ngợi và tôn vinh. Nhưng có những con người...

Most Read