Tags Bộ chính trị

Tag: Bộ chính trị

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Tỉnh ủy Bình Phước, Hưng Yên, Quảng Bình vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí...

Tiền lệ “trường hợp đặc biệt” ở trung ương khóa XII

Ở Đại hội Đảng lần thứ XII, 5 người được giới thiệu là “trường hợp đặc biệt”. Bốn người trúng cử gồm Tổng bí...

Most Read