Tags Bỏ sổ hộ khẩu

Tag: Bỏ sổ hộ khẩu

Bộ trưởng Công an đề nghị bỏ ngay sổ hộ khẩu

Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7/2021 và không có thời gian chuyển tiếp, đại tướng Tô Lâm cho rằng điều...

Most Read