Tags Bị bắt

Tag: Bị bắt

Nguyên nhân vì sao đối tượng Phạm Thị Đoan Trang bị bắt

Phạm Thị Đoan Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như “Việt Tân”, “VOICE”. Từ việc...

Most Read