Tags Bắt phóng viên

Tag: Bắt phóng viên

Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, tống tiền DN

Nguyễn Thanh Hải - Trưởng văn phòng đại diện và Trần Bá Nhật, phóng viên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật...

Most Read