Tags Anh hùng LLVT nhân dân

Tag: Anh hùng LLVT nhân dân

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Vị tướng trí dũng, kiên trung

Với hơn 60 năm công tác trong Quân đội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hơn 70 năm tuổi Đảng, Trung tướng Nguyễn...

Most Read