Tags Abrams

Tag: Abrams

T-72 tốt hơn Abrams Mỹ trong thực chiến

Theo đánh giá của giới quân sự Nga, căn cứ vào những thông số cùng khả năng thực chiến cho thấy, tăng T-72 của...

Most Read