Tags 13 máy bay

Tag: 13 máy bay

Không quân chuẩn bị 13 máy bay vào Rào Trăng 3

Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị 2 máy bay CASA C-295, 11 trực thăng để thực hiện công tác...

Most Read